Wczesna rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Wczesna rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

Wczesna rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja na oddziale wczesnej rehabilitacji kardiologicznej przeznaczony jest dla pacjentów po zawale serca, plastyce tętnic wieńcowych ( PCI,PTCA), operacjach CABG, operacjach zastawek, wszczepienia stymulatorów i innych zabiegach kardiologicznych

Pobyt jest refundowany w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmuje: 

 • ocenę stanu zdrowia (wizyta lekarska),
 • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne przez 6 dni w tygodniu
 • zajęcia edukacyjne,
 • interwencje psychospołeczne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację   
 • całodzienne wyżywienie - dieta przeciwmiażdżycowa CORO

Dokumenty niezbędne do kwalifikacji na leczenie:

Skierowanie do Szpitala na oddział wczesnej rehabilitacji kardiologicznej nr skierowania

Skierowanie powinno zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie / pieczęć nagłówkowa;
 • kod resortowy część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
 • kod resortowy część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
 • numer umowy z NFZ (aktualny),
 • numer regon,
 • oznaczenie pacjenta;
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu kontaktowego,
 • oznaczenie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu, do którego kieruje się pacjenta;
 • rozpoznanie w języku polskim,
  • kod jednostki chorobowej wg kwalifikacji ICD-10,
 • inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia leczenia;
 • oznaczenie osoby kierującej;
  • pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego;
 • datę wystawienia skierowania;
  • Karta informacyjna z leczenia szpitalnego (kserokopia) – opisująca ostry incydent kardiologiczny
  • Kserokopii ostatnich hospitalizacji lub innych dokumentów potwierdzających rozpoznanie jak również informacje o chorobach współistniejących.

Dokumenty należy dostarczyć:

 • osobiście do Działu Obsługi Pacjenta w godz. 7:00-21:00
 • przesłać pocztą na adres: 22.Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek
 • przesłać e-mail: wrk@22wszur.pl
 • dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w postaci papierowej, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących,

 Zakwalifikowany pacjent zostaje przyjęty w ciągu 56 dni od wypisu ze szpitala, w przypadku braku miejsc, pacjent zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony.

Powołana Komisja ds. kwalifikacji na leczenie dokonuje weryfikacji powyższych skierowań następnie telefonicznie informuje o terminie leczenia.

 Więcej informacji pod numerem telefonu 54 283 7318

Poniedziałek - piątek 9.00 - 13.00

 

 

Ważne informacje

Więcej informacji pod numerem telefonu

54 283 2780

Poniedziałek - piątek 7.00 - 12.00

Informator kuracjusza

Informator Kuracjusza

Przed przyjazdem

 • Czy muszę wpłacić zaliczkę na pobyt prywatny?
 • Ile wynosi opłata klimatyczna w Ciechocinku?
 • Czy samodzielnie mogę wybrać pokój w obiekcie, jeśli przyjeżdżam na pobyt prywatny?
zobacz więcej

W dniu przyjazdu

 • Czy akceptujecie zwierzęta?
 • Czy rezygnacja z wyjazdu na pobyt prywatny powoduje zwrot zaliczki?
 • Czy mogę przedłużyć pobyt prywatny o parę dni?
zobacz więcej

Podczas pobytu

 • Czy za pobyt mogę zapłacić kartą?
 • Czy zapewniacie dietę niskokaloryczną?
 • Czy baza zabiegowa i stołówka mieści się w jednym budynku?
zobacz więcej