Rehabilitacja neurologiczna - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych przeznaczony jest dla pacjentów:
 • ośrodkowego układu nerwowego po udarach i urazach mózgu z towarzyszącymi niedowładami,
 • z zaburzeniami funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych np. z uszkodzeniem rdzenia kręgowego po złamaniach
 • kręgosłupa i zabiegach operacyjnych,
 • z zaburzeniami funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofiami mięśniowymi,
 • przewlekłymi - po przebyciu wcześniejszej rehabilitacji w jednej z wyżej wymienionych grup.
Pobyt jest refundowany w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmuje: 
 • ocenę stanu zdrowia i określenie programu rehabilitacji (wizyta lekarska),
 • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne przez 6 dni w tygodniu,
 • całodzienne wyżywienie (wg diety lekarskiej: )

W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy!  

(art. 20 ust. 10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Po sprawdzeniu w aplikacji AP-KOLCE i stwierdzeniu  wpisu u innego świadczeniodawcy - dokumentacja po zarejestrowaniu bez rozpatrzenia zostaje odesłana.

 Od dnia 10 stycznia 2022 r. skierowania na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej muszą być obowiązkowo wystawiane w formie elektronicznej.
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej Dz.U. 2021 poz. 2132)

 1. WYMAGANE DOKUMENTY NA LECZENIE:

a. e-skierowanie do szpitala  na Oddział Rehabilitacji  Neurologicznej(4306)

* wystawione po leczeniu szpitalnym przez  lekarzy z oddziałów:

  - chirurgii ogólnej (4500),
  - neurochirurgicznego (4570),
  - neurologicznego (4220),
  - anestezjologii i intensywnej terapii (4262).

* w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych wystawione przez lekarzy z poradni: 

  - neurologicznej (1220),
  - rehabilitacyjnej (1300),
  - neurochirurgicznej (1700)
  - chirurgii ogólnej (1500)
  - urazowo-ortopedycznej (1580).

Oddziały i poradnie wystawiające e-skierowanie muszą posiadać umowę z NFZ na udzielanie świadczeń.

b. Aktualna dokumentacja medyczna (karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki badań  RTG, TK, rezonansu magnetycznego).

c. Dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń poza kolejnością dotyczący:

 - Żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy pełniący terytorialną służbę wojskową (ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny )
 - Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
 - osoby poszkodowanej poza granicami państwa,
 - inwalidy wojennego i wojskowego,
 - kombatanta i osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 - osoby ze  znacznym stopniem niepełnosprawności.

d. Do dokumentacji należy dołączyć swoje dane wraz ze zgodą na wpis do kolejki osób oczekujących oraz na przetwarzanie danych osobowych:

  - pełny adres z kodem pocztowym,
  - nr PESEL,
  - nr telefonu,
  - opcjonalnie adres e-mail.

 Dokumenty należy dostarczyć:

 • osobiście do Działu Obsługi Pacjenta w godz. 7:00-21:00
 • przesłać pocztą na adres:
  22.Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym
  ul. Wojska Polskiego 5
  87-720 Ciechocinek
 • przesłać e-mail: wrn@22wszur.pl 
   

2.  Dosłana dokumentacja  podlega rejestracji i przekazaniu do Zespołu kwalifikacji skierowań i oceny przyjęć celem przeprowadzenia jej analizy czy pacjent spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji neurologicznej. Jeżeli je spełnia zostaje zakwalifikowana do jednej z dwóch kategorii medycznych, tj.: ,,przypadek pilny” lub ,,przypadek stabilny”.

3. Po czynnościach wyżej opisanych, dokumentacja jest:
a) jeżeli spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji wpisywana na prowadzoną przez Szpital listę oczekujących na udzielenie świadczenia a o tym fakcie pacjent wraz ze wstępnie wyznaczonym przypuszczalnym terminem leczenia jest powiadamiany drogą pocztową.
b) jeżeli nie spełnia kryteriów medycznych jest odsyłana listem poleconym na adres pacjenta ze stosownym pismem.

4.Termin przyjęcia do szpitala uzależniony jest od liczby oczekujących pacjentów spełniających kryteria medyczne i pacjentów z uprawnieniami do leczenia poza kolejnością.

Więcej informacji pod numerem telefonu 54 283 2780
Poniedziałek – Piątek w godzinach 10.00 – 13.00

 

Informator kuracjusza

Informator Kuracjusza

Przed przyjazdem

 • Czy muszę wpłacić zaliczkę na pobyt prywatny?
 • Ile wynosi opłata klimatyczna w Ciechocinku?
 • Czy samodzielnie mogę wybrać pokój w obiekcie, jeśli przyjeżdżam na pobyt prywatny?
zobacz więcej

W dniu przyjazdu

 • Czy akceptujecie zwierzęta?
 • Czy rezygnacja z wyjazdu na pobyt prywatny powoduje zwrot zaliczki?
 • Czy mogę przedłużyć pobyt prywatny o parę dni?
zobacz więcej

Podczas pobytu

 • Czy za pobyt mogę zapłacić kartą?
 • Czy zapewniacie dietę niskokaloryczną?
 • Czy baza zabiegowa i stołówka mieści się w jednym budynku?
zobacz więcej