Prawa Pacjenta - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Prawa Pacjenta

PRAWA PACJENTA

Pacjent ma prawo do :

 1.  Świadczeń zdrowotnych , które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia.
 3. Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
 4. Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z Nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 5.  Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 6. Poszanowania intymności i godności.
 7. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.
 8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza jeżeli orzeczenie lub opinia ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.
 9. Opieki duszpasterskiej.
 10. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. 

 

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
www.rpp.gov.pl
adres do korespondencji e-mail : kancelaria@rpp.gov.pl
infolinia  -   800 190 590
czynna w dniach pon. – pt.  w godzinach  8.00  -  20.00

 

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają
z ustawy z dn. 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Informator kuracjusza

Informator Kuracjusza

Przed przyjazdem

 • Czy muszę wpłacić zaliczkę na pobyt prywatny?
 • Ile wynosi opłata klimatyczna w Ciechocinku?
 • Czy samodzielnie mogę wybrać pokój w obiekcie, jeśli przyjeżdżam na pobyt prywatny?
zobacz więcej

W dniu przyjazdu

 • Czy akceptujecie zwierzęta?
 • Czy rezygnacja z wyjazdu na pobyt prywatny powoduje zwrot zaliczki?
 • Czy mogę przedłużyć pobyt prywatny o parę dni?
zobacz więcej

Podczas pobytu

 • Czy za pobyt mogę zapłacić kartą?
 • Czy zapewniacie dietę niskokaloryczną?
 • Czy baza zabiegowa i stołówka mieści się w jednym budynku?
zobacz więcej