Pobyt w ramach NFZ - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Pobyt w ramach NFZ

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nasz szpital realizuje świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe oraz leczenie ze skierowaniem do szpitala.